dimarts, 1 de novembre de 2011

Anàlisi de sòls

Aquí teniu l'experiència que vàrem fer al laboratori per tal de conèixer la textura de sòl del nostre jardí, així com la fracció de matèria orgànica que té. Espero que aprengueu molt!

dijous, 22 de setembre de 2011

Processos geològics externs


Simulació d'una conca fluvial, on vàrem poder observar l'acció de l'agent geològic més important, l'aigua. S'aprecia perfectament com a la part alta del riu hi ha predomini de l'erosió, a la part mitja un predomini del transport i a la part baixa la major acció de la sedimentació, on s'observa el principi de formació d'un petit delta.